DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Monitor Leefomgeving Zuid-Holland
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft het beschikbaar stellen van een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland, waarmee de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving buiten wordt weergegeven.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Integrale Commissie (IC)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA, in navolging op de aanbieding van de eerste versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform (nog nader te concretiseren) afspraak met PS.

Herziening toetsingskader provinciale ondersteuningsinstellingen Zuid-Holland
Bestaand
6. Beleidsregels, nadere GS-regels en andere regels

Het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland is in 2017 vastgesteld. Onder andere in verband met de landelijke evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de nieuwe landelijke innovatieagenda bibliotheken is een herziening mogelijk gewenst.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2021
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een Onderwerp dat bij een volgende versie van de LTA gehaald kan worden. Gedeputeerde Staten hebben deze herziening van het Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland namelijk vastgesteld. Dit punt is dus afgedaan. Zie eventueel: PZH-2022-803895897 dd. 17-05-2022.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
GS hebben de bevoegdheid om het toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling