DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q3 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
MIRT-verkenning voor een Nieuwe oeververbinding
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

In dit project worden maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio beter maakt. Deze MIRT-verkenning heeft een brede scope; van de Maastunnel in het westen tot aan de Algera-corridor in het oosten van het studiegebied.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. De planning is wel mede afhankelijk van de totstandkoming van een missionair kabinet.

Reden van agendering:
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt
gestudeerd op mogelijke, nieuwe fysieke maatregelen. Deze beoogde
fysieke maatregelen zullen binnen het provinciale omgevingsbeleid moeten passen om ze
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Mogelijk zijn hiervoor aanpassingen in het huidige
provinciale omgevingsbeleid nodig.
Gemeenten hebben tevens de verantwoordelijkheid om deze beoogde fysieke maatregelen in
hun omgevingsbeleid mogelijk te maken.