DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q2 2023

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Z-H, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2025
Commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA sinds het najaar 2021.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, is vervroegd van Q3 2025 naar Q2 2023. Kan dan als input dienen voor de nieuwe portefeuillehouder om zijn/haar ambities te enten.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geƫvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).