DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Inleiding

De Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid is een instrument van Provinciale Staten, ter ondersteuning van hun agenderende rol in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten, zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen. Daarbij kan gedacht worden aan het toevoegen van nieuwe onderwerpen, het afvoeren van bestaande onderwerpen, of het verplaatsen van onderwerpen in de tijd. Voor maximale transparantie is het ook mogelijk om onderwerpen die ambtelijk of door Gedeputeerde Staten voorgesteld worden, maar nog niet door Provinciale Staten vastgesteld zijn, al op de LTA te zien. De status van het agenda-item is per item terug te zien.

De digitale LTA is raadpleegbaar, gesorteerd aan de hand van de beleidscyclus (verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk, beleidsvoornemens, modules, beleidsuitvoering en evaluaties en monitoring) of gesorteerd aan de hand van de geplande aanbieding van het agenda-item aan Provinciale Staten.

Voor vragen met betrekking tot de (digitale) LTA kunt u contact opnemen met Omgevingsbeleid via omgevingsbeleid@pzh.nl