DNA Balk Provincie Zuid-Holland

4. Beleidsuitvoering

Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie ook een aantal instrumenten die benut kunnen worden. In dit overzicht worden ontwikkelingen genoemd waarbij het in de verwachting ligt dat deze tot beleidsaanpassingen leiden of waarbij sprake is van grote impact.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Provinciaal inpassingsplan (PIP) WarmtelinQ Rijswijk-Leiden (start)
Bestaand
Q4 2023

Betreft maken van het PIP/Projectbesluit t.b.v. ‘WarmtelinQ Rijswijk-Leiden’. Eventueel later Provinciale Coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaren op de benodigde vergunningen.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie Q4 2023
Besluitvorming PS Q2 2024
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • Schone energie voor iedereen

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA, vanwege financierings- en samenwerkingsafspraken. Het betreft een ruimtelijke inpassingsprocedure en een Provinciale Coördinatieregeling (PCR).

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Het is de bevoegdheid van PS om te besluiten om een PIP op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. Het ontwerp-inpassingsplan is met de cluster 1 vergunningen ter inzage gelegd voor de inwerking treding van de Omgevingswet. Daardoor wordt de procedure voortgezet op de regelgeving van de Wro en niet op die van de Omgevingswet. . GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden. PS zal het inpassingsplan volgens de regelgeving onder de Wro vaststellen in Q2 2024.

Project besluit windlocatie Valkenburgse Meer
Nieuw
Q1 2028

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Het is de bevoegdheid van GS om te besluiten om een projectbesluit op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende

Projectbesluit Windlocatie Bleizo
Nieuw
Q1 2028

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Anne Koning
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Reden van agendering:
> Het is de bevoegdheid van GS om te besluiten om een projectbesluit op te gaan stellen en om deze vast te stellen. GS doen hiervoor alle voorbereidende handelingen. GS informeren de Staten regelmatig over de stappen die in dit project gezet worden.

Laatst gewijzigd op vrijdag 22 maart 2024