DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q4 2024

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Actualisatie van het onderzoek Vitaliteit en leefbaarheid van kernen in Zuid-Holland (2018).
Nieuw
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
> Nieuw

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Reden van agendering:
> Reden van agendering: Ter onderbouwing van ‘Straatje erbij en ertussen’ is het onderzoek opgestart. Het onderzoek verloopt in samenwerking met provincie Utrecht. Het onderzoek geeft de actuele situatie weer voor leefbaarheid en vitaliteit in de kleine kernen. Het onderzoek kan mogelijk ook worden gebruikt bij de impactanalyse in het kader van het Ruimtelijk Voorstel.