DNA Balk Provincie Zuid-Holland

5. Evaluaties en monitoring

In dit overzicht worden de evaluaties en monitoring genoemd die relevant zijn voor het beleid van de Provincie Zuid-Holland. Met dit overzicht wordt tevens invulling gegeven aan de Verordening Beleidsevaluaties.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Monitor Leefomgeving Zuid-Holland
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

Betreft het beschikbaar stellen van een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland, waarmee de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving buiten wordt weergegeven.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA, in navolging op de aanbieding
van de eerste versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Conform (nog nader te concretiseren) afspraak met PS.

Beleidsdoel 2.2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam
Bestaand
Q1 2024

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Wegens capaciteitstekort is de evaluatie nog niet afgerond. Er is voor gekozen de evaluatie in eigen beheer uit te voeren om zo ook de kennis te borgen binnen de eigen gelederen. Helaas is het in de afgelopen periode onvoldoende gelukt om tijd voor de evaluatie vrij te maken. De hernieuwde planning is het afronden in 2024Q1 zodat de evaluatie meegenomen kan worden als input voor de herziening van het Omgevingsbeleid.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Bestaand
Q2 2024

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Bestaand
Q2 2024

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme
Bestaand
Q2 2024

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning, Meindert Stolk
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.
> De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2023 is in Q2 2023 aan PS gestuurd. In 2024 wordt
er weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.

Beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Bestaand
Q2 2024

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2024
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk, Mariëtte van Leeuwen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsmonitor Zuid-Holland
Bestaand
Q2 2024

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q2 2025
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Toezegging aan PS bij jaarstukken 2022 en nav motie 1214 om binnen 2 jaar een beleidsmonitor te hebben waarbij per beleidsprestatie tenminste 1 output en 1 outcome indicator is benoemd en gevuld.

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Bestaand
Q1 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de Module Energietransitie. Deze wordt in Q4 2022 ter vaststelling door PS vastgesteld. Omdat het nieuw beleid is, zal er na twee jaar geëvalueerd kunnen worden; Q4 2024 dus.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Bestaand
Q1 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer, Jeannette Baljeu
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de Module Energietransitie. Deze wordt in Q4 2022 ter vaststelling aan PS voorgelegd. Omdat het nieuw beleid is, zal er
na twee geëvalueerd kunnen worden; Q4 2024 dus.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA). op de LTA?

Beleidsdoel 2.1 Snel van A naar B
Bestaand
Q1 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2025
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 3.2 Bevorderen duurzame warmte voor de gebouwde omgeving
Bestaand
Q1 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2024
Commissie Economie en Energie (EE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.
Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja, met de Module Energietransitie. Deze wordt in Q4 2022 ter vaststelling aan PS voorgelegd. Omdat het nieuw beleid is, zal er na twee jaar geëvalueerd kunnen worden; Q4 2024 dus.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 2.3 Veilig en duurzaam
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2025
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 5.3 Leven met water
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja. Met de Module Regionaal Waterprogramma (zie paragraaf 3 “Beleidsaanpassingen), door PS vastgesteld op 9 maart 2022, staat tot 2024 de uitvoering centraal, waarna in 2025 de beleidsevaluatie gedaan kan worden.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 5.2 Toekomstbestendige landbouw
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frank Rijkaart
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.3 Afspraken met regio's
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Anne Koning
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaan onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinsnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 5.1 Gezonde natuur
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.
Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 7.1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Bestaand
Q2 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk, Mariëtte van Leeuwen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hier-voor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 1.2 Sterke samenleving
Bestaand
Q3 2025

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2025
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.
> De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2023 is in Q2 2023 aan PS gestuurd. In 2024 wordt
er weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> In het Omgevingsbeleid zijn onder dit beleidsdoel geen beleidskeuzes en/of maatregelen opgenomen.

Evaluatie Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV)
Bestaand
Q2 2026

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q1 2024
Portefeuillehouders Berend Potjer : Allen Coördinerend
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
GS hebben dit toegezegd tijdens de Integrale Statencommissie van 24 november 2021. De IC heeft toen het Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en Statenvoorstel Delegatiebesluit behandeld. GS hebben daarbij toegezegd de evaluatie van het delegatiebesluit op te nemen in de LTA Omgevingsbeleid.

Monitor Klimaatadaptatie
Bestaand
Q1 2027

Geeft inzicht in de ontwikkeling van kwetsbaarheden in de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland aan de hand van actuele klimaatscenario’s i.c.m. actuele data op relevante inrichtingsindicatoren.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2026
Commissie Landelijk Gebied (LG)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering:
> Bespreking voorafgaand aan verkiezingen kan relevante inzichten opleveren t.b.v. keuzes in de volgende college periode (verkiezingen maart 2027).

Beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Z-H, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Bestaand
Q2 2027

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Ja. Evaluatie is uitgevoerd en aangeboden in 2023 volgende nu weer gepland na 4 jaar.
Op basis van de uitgevoerde evaluatie kunnen nieuwe beleidskeuzes worden vastgesteld en de strategie worden geactualiseerd als basis voor een nieuw programma of aanpak. De huidige programma-aanpak wordt eind 2023 afgerond.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 1.1 Beter bestuur
Bestaand
-

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
 • -

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
In het Omgevingsbeleid zijn onder dit beleidsdoel geen beleidskeuzes en/of maatregelen opgenomen. Voor de uitvoering van dit beleidsdoel is een apart programma ‘Beter bestuur’. De beleidsuitvoering en -evaluatie verloopt via dat programma.

Laatst gewijzigd op vrijdag 22 maart 2024