DNA Balk Provincie Zuid-Holland

5. Evaluaties en monitoring

In dit overzicht worden de evaluaties en monitoring genoemd die relevant zijn voor het beleid van de Provincie Zuid-Holland. Met dit overzicht wordt tevens invulling gegeven aan de Verordening Beleidsevaluaties.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Monitor Leefomgeving Zuid-Holland
Nieuw
Q1 (jaarlijks)

Betreft het beschikbaar stellen van een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland, waarmee de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving buiten wordt weergegeven

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA, in navolging op de aanbieding van de
eerste versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform (nog nader te concretiseren) afspraak met PS.

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA. De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2021 is in Q2
2021 aan PS gestuurd. In 2022 wordt er
weer een voortgangsrapportage aangeboden aan PS.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het
luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging
aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.
In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend,
het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit, de opvolger van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Het Schone Lucht Akkoord heeft als doel om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren. De
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit zullen onder het Schone
Lucht Akkoord worden voortgezet.

Monitor Leefomgevingstoets
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

Betreft maken van een monitor van de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform afspraak met PS.

Beleidsdoel 5.3 Leven met water
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 5.2 Toekomstbestendige landbouw
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.3 Afspraken met regio's
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere
4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de
Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 6.2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 7.1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 5.1 Gezonde natuur
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de
Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Z-H, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt
geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn
Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 2.3 Veilig en duurzaam
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 2.2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 2.1 Snel van A naar B
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 3.2 Bevorderen duurzame warmte voor de gebouwde omgeving
Nieuw
Q3 2025

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Dit onderwerp is:
Een nieuw onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering
GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te
evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende
zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is
nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4
jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange
Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 1.2 Sterke samenleving
-
-

In het Omgevingsbeleid zijn onder dit beleidsdoel geen beleidskeuzes en/of maatregelen opgenomen.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Beleidsdoel 1.1 Beter bestuur
-
-

In het Omgevingsbeleid zijn onder dit beleidsdoel geen beleidskeuzes en/of maatregelen opgenomen. Voor de uitvoering van dit beleidsdoel is een apart programma ‘Beter bestuur’. De beleidsuitvoering en -evaluatie verloopt via dat programma.

Aanbieden PS vorige LTA Niet van toepassing
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Ambitie Geen gekoppelde ambities

Doeltreffendheid subsidies
Afgerond
-

Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren over de doeltreffendheid van subsidies op basis van de Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland
  • Samen werken aan Zuid-Holland
  • Schone energie voor iedereen
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Kan bij een volgende versie van de LTA Omgevingsbeleid van de agenda gehaald worden,
omdat de Statencommissie BMM op 21 april 2021 de
GS-brief “Beleidsevaluatie instrumenten subsidie 2015- 2020" heeft behandeld.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. Wel is sprake van wederzijdse beïnvloeding: Hoe beter andere beleidsonderwerpen
worden geëvalueerd, hoe hoger in principe de doeltreffendheid van subsidieonderwerpen blijkt
te zijn.

Reden van agendering:
Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren
over de doeltreffendheid van subsidies (op basis van de Algemene
Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht).

Laatst gewijzigd op woensdag 3 november 2021