DNA Balk Provincie Zuid-Holland

5. Evaluaties en monitoring

In dit overzicht worden de evaluaties en monitoring genoemd die relevant zijn voor het beleid van de Provincie Zuid-Holland. Met dit overzicht wordt tevens invulling gegeven aan de Verordening Beleidsevaluaties.

Beleidsproducten
Status
Aanbieden PS
 
Monitor Leefomgevingstoets
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

Betreft maken van een monitor van de staat van de Zuid-Hollandse leefomgeving.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Berend Potjer
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Conform afspraak met PS.

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021
Bestaand
Q2 (jaarlijks)

De Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 geeft een overzicht over de luchtkwaliteit, de trend in de concentraties en de maatregelen die de provincie neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanbieden PS vorige LTA Q2
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Meindert Stolk
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Jaarlijks rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de luchtkwaliteit en het luchtbeleid van de provincie. Dit is een toezegging aan Provinciale Staten ten tijde van de vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009.
In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord getekend, het nieuwe samenwerkingsprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit, de opvolger van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Het Schone Lucht Akkoord wil de luchtkwaliteit nog verder verbeteren. Daarom wordt de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten voortgezet.

Doeltreffendheid subsidies
Bestaand
Q2 2021

Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren over de doeltreffendheid van subsidies op basis van de Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht.

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2021
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Jeannette Baljeu
Ambitie
  • Bereikbaar Zuid-Holland
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland
  • Samen werken aan Zuid-Holland
  • Schone energie voor iedereen
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja. Bij de LTA najaar 2020 is per abuis Q2 2021 niet opgenomen in de planning. Doordat er vaker wordt afgestemd met alle gedeputeerden kan daarom de planning op Q2 2021 gezet worden.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee. Wel is sprake van wederzijdse beĆÆnvloeding: Hoe beter andere beleidsonderwerpen worden geĆ«valueerd, hoe hoger in principe de doeltreffendheid van subsidieonderwerpen blijkt te zijn.

Reden van agendering:
Betreft wettelijke verplichting tweemaal per collegeperiode te rapporteren over de doeltreffendheid van subsidies (op basis van de Algemene Subsidieverordening en gestoeld op de Algemene wet bestuursrecht).

Laatst gewijzigd op donderdag 11 februari 2021