DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2024

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Herziening omgevingsbeleid 2025
Nieuw
2. Startnotities

Betreft een gecombineerde procedure voor meerdere modules van het Omgevingsbeleid. Daarnaast zijn er enkele aanleidingen om het Omgevingsbeleid in zijn geheel tegen het licht te houden en te actualiseren. Dit kan leiden tot een wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. Voorzien zijn de volgende onderwerpen en aanleidingen: - Gevolgen coalitieakkoord 2023-2027 - Nationaal Plan Landelijk Gebied/ Provinciaal Plan Landelijk Gebied - Voorstel Ruimtelijk voorstel Zuid- Holland - Provinciaal meer jaren programma infra structuur energie en klimaat (Pmiek)

Aanbieden PS vorige LTA Q1 2023
Commissie Ruimte en Milieu (RM)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q2 2025
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen, Jeannette Baljeu, Berend Potjer, Anne Koning, Meindert Stolk, Mariëtte van Leeuwen, Frank Rijkaart
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Nieuw onderwerp in het LTA

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Ja. Er wordt een procedurele bundeling (herziening Omgevingsbeleid 2025) gemaakt voor meerdere modules van Omgevingsbeleid.

Reden van agendering:
> Noodzaak om Omgevingsbeleid regelmatig te actualiseren en procedures voor modules waar mogelijk te bundelen in een brede herziening.

Beleidsdoel 2.2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2023
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinssnede: Voor de fase van monitoring en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar
en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).

Beleidsdoel 2.3 Veilig en duurzaam
Bestaand
5. Evaluaties en monitoring

Betreft de evaluatie van de beleidskeuzes, maatregelen en beleidsinstrumenten die vallen onder dit beleidsdoel.

Aanbieden PS vorige LTA Q2 2025
Commissie Bereikbaarheid en Wonen (BW)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • -

Dit onderwerp is:
> Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
> Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
> Nee.

Reden van agendering
> GS hebben aan PS toegezegd om het PZH-beleid op gezette tijden te evalueren (GS-brief Beleidsevaluaties en subsidies, 6 mei 2021). Het gaat om de volgende zinsnede: Voor de fase van monitoring
en beleidsevaluaties is nu vastgelegd dat nieuw beleid na 2 jaar
en staand beleid minimaal iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. GS hebben toegezegd hiervoor een planning op te nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA).