DNA Balk Provincie Zuid-Holland

Kwartaaloverzicht Q1 2022

Beleidsproducten
Status
Categorie
 
Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)
Bestaand
1. Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk

Bepalen naar aanleiding van het Randstad koopstromenonderzoek of al dan niet een beleidsrijke wijziging nodig is.

Aanbieden PS vorige LTA Q4 2020
Agendering commissie -
Besluitvorming PS -
Portefeuillehouders Willy de Zoete, Anne Koning
Ambitie
  • Een concurrerend Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Er hebben inmiddels twee technische sessies met PS over het
detailhandelbeleid plaatsgevonden. In deze LTA is dit onderwerp verplaatst van categorie 5. “Evaluaties en monitoring” naar categorie 1. “Verkenningen, onderzoeken, gebiedspraktijken”. Dat is naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp “Duiding uitspraak Raad van State over Decathlon” in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 10 februari 2021. De commissievoorzitter heeft toen afgeconcludeerd dat GS niet hebben toegezegd om op dit moment een beleidsrijke wijziging van het perifere detailhandel aan PS voor te leggen. Er staat een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO) in de planning, deze moet nog uitgevoerd worden. De verkregen data uit het KSO zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 naar de commissie verstuurd kunnen worden.

Via de reguliere systematiek zal specifiek voor Zuid-Holland o.b.v. de data
uit het KSO een nadere analyse uitgevoerd worden om te bepalen of er beleidswijzigingen nodig zijn. Deze analyse kan naar verwachting medio
2022 afgerond zijn. Dit is dan een logisch moment om te bespreken of er eventueel een beleidsrijke wijziging nodig is. Dit wordt ook op de planning
van de commissie RWE opgenomen.

Is er sprake van een planningswijziging?
Nee.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
Is door de commissie RWE op haar eigen agenda gezet tijdens de
commissievergadering van 10 februari 2021.

Vaststelling geluidsproductieplafonds provinciale wegen
Bestaand
3. Beleidsaanpassingen

Betreft een nieuwe taak die met de inwerkingtreding van de omgevingswet ook gaat gelden voor de provinciale wegen (geldt al sinds 2012 voor de Rijksinfrastructuur).

Aanbieden PS vorige LTA Q3 2024
Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
Agendering commissie -
Besluitvorming PS Q3 2024
Portefeuillehouders Frederik Zevenbergen
Ambitie
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Dit onderwerp is:
Een bestaand onderwerp op de LTA.

Is er sprake van een planningswijziging?
Ja, Het vaststellen van de GPP’s zal dit jaar gaan plaatsvinden, voor de inwerkingtreding van de omgevingswet waarin SWUNG2 staat opgenomen. Op deze manier is de provincie Zuid-Holland direct , vanaf
de aftrap, goed voorbereid bij de start van de inwerkingtreding.

Zijn er planningsafhankelijkheden met andere onderwerpen op de LTA?
Nee.

Reden van agendering:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.